Dámské punčocháče a DEN

Dámské punčocháče a DEN

Zkrtka DEN na punčocháčích a punčochách udává jak jsou slabé nebo silné. Čím je tato hodnota nižší, tím jsou jemnější a slabší. Punčocháče s DEN 25 a nižším jsou vhodné na léto. Za chladného počasí bude rozhodně potřebovat ty s DEN 60 a více, aby Vám nebyla zima.
Kdysi se punčochy vyráběly z hedvábí. Jemnost tohoto materiálu se udávala právě v jednotce titr denier, zkráceně DEN. Jeden Denier představoval hmotnost devíti kilometrů hedvábného vlákna vyjádřenou v gramech. Obchodník navinul klubíčko z devět kilometrů dlouhého vlákna, a zvážil ho na lékárnických vahách. Když vážilo například 20 gramů, mělo takto silné vlákno hodnotu 20 DEN.
Dnes se na výrobu dámských punčocháčů a punčoch používá umělé silonové vlákno, ale jednotka DEN zůstala ve stejném významu.
Pokud by Vás snad zajímalo, kolik kilometrů vlákna se spotřebovalo na výrobu Vašich punčocháčů, potom si je zvažte na jemné váze, a získanou hodnotu vydělte jejich DEN a vynásobte devíti.

2Komentáře

  • Avatar
    Ellie Advisor
    Jul 8, 2021

    Hello there, it was a really good adventure for me when I called in at your website. I hope you don't mind if I praise you on the superior quality of the work and to wish you bon chance with it as you develop into the future. It was a hoot to view your blog and I shall most certainly be dropping by again shortly to find how you are doing. Thanks and I will no doubt see you here shortly - Ellie Advisor

Zde se můžete vyjádřit

Je potřeba vyplnit všechny údaje

Jméno
E-mail: (nepublikováno)
Váš komentář
kód

Blog Categories

Poslední komentáře

Popular Articles

Recent Articles

Blog Search

Blog Archive